Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Sagar Kumar Parida

Abstract

3  

Sagar Kumar Parida

Abstract

ସାଙ୍ଗର ସର୍ତ୍ତ

ସାଙ୍ଗର ସର୍ତ୍ତ

1 min
3ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଭେଟ ହେବା

ନଦୀକୂଳ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ

ଖେଳୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ

ଯାହାରି ଡାଳରେ।।


ଗ୍ରାମ ଛାଡି ଗଲୁ ତୁହିଁ

କେତେ ନଦୀ ପାହାଡକୁ ଡେଇଁ

ଗଲାବେଳେ ବାରୁଣୀରେ

ଅଂଶୁମାନଙ୍କର ଅଂଶୁ

ପଡୁଥିଲା ହୋଇଣ ବିଛାଇ।।


କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା

ଦେଖା ନାହିଁ ତଵ

ଚାହିଁ ରହିଛି ତୁମକୁ

କେଉଁଦିନ ସର୍ତ୍ତମତେ

ତୁମେ ଯେ ଫେରିବ।।


ପୂର୍ବର ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆମର

ହୋଇଯିବ ପୁଣି ଉଦ୍ ଜୀଵିତ୍

ଫେରିଯିବା ସେ ଅତୀତ ସମୟେ

ଯାହା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ।।Rate this content
Log in

More oriya poem from Sagar Kumar Parida

Similar oriya poem from Abstract