Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

PRABHAS KUMAR MOHAPATRA

Inspirational

3.7  

PRABHAS KUMAR MOHAPATRA

Inspirational

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଦୂର !

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଦୂର !

1 min
23କିଏ କହେ ପ୍ରେମ ଛଳନା ବାହାନା ପ୍ରତାରଣା ନିର୍ଯାତନା lପ୍ରେମ ଅଟେ ସେତ ଶାଶ୍ୱତ ଯେସତ୍ୟସ୍ବର୍ଗୀୟ ଅଟେ ଭାବନା ll

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ସେତ ଅଧୁନା ଚଳିତ ଆଧୁନିକ ଅଭିନୟ lଏବେ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କ୍ଷଣେ ତିରସ୍କାରତାପରେ ହୁଏ ବିଦାୟ ll

ପ୍ରେମ ଅଟେ ସେତ ମନର ଯେ ମିତ ପାଖେ ପାଖେ ସଦା ଥାଏ lଶରୀର ଦୂରତା ଯେତେ ବଢିଲେବି ମନକି ଭୁଲିରେ ଯାଏ ll

ବିଦେହ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ପାଖେ ଥାଏ ନୁହଁ ଦୂର lଏ ସାରା ସଂସାରେ ଦେହ ପ୍ରେମ ହାରେ ବିଦେହ ପ୍ରେମ ଅମର llRate this content
Log in

Similar oriya poem from Inspirational