Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

Tragedy Classics Thriller

3  

ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

Tragedy Classics Thriller

ନିରବ ଝଡର କ୍ଷତି

ନିରବ ଝଡର କ୍ଷତି

1 min
234


ଝଡଟା ଆମର ଜୀବନରେ ଆସି,

ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଯାଏ ଆଶା ।

ସଂପର୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଫାଟ,

ହରାଉ ଆମେ ଭରସା ।।

ଝଡ ବେଳେବେଳେ ସୂଚନା ଦିଅଇ,

ଆଗମନ ହେଲେ ତା'ର ।

ବେଳେବେଳେ ପୁଣି ବିନା ସୂଚନାରେ,

ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଘର ଦ୍ବାର ।।

ନିରବ ଝଡର ଆଗମନ ଆମେ,

ଜାଣି ନପାରିବା କେହି ।

ତେଣୁ ଏ ଝଡଟି ଚୁପିଚୁପି ଆସି,

ବହୁତ କ୍ଷତି କରଇ ।।

ନିରବ ଝଡ ହିଁ ନିରବେ ନିରବେ,

ଭାଙ୍ଗଇ ସଂପର୍କ ଆସି ।

ନିଜ ଲୋକ ସବୁ ହୋଇଯାନ୍ତି ପର,

ଲିଭିଯାଏ ହସଖୁସି ।।

ସତର୍କ ହୋଇବା ଏହି ଝଡ ପ୍ରତି,

ମନରେ ନରଖି ଭିତି ।

ଆଗରୁ ଜଗିଲେ କମିଯିବ ନିଶ୍ଚେ,

ନିରବ ଝଡର କ୍ଷତି ।।Rate this content
Log in