Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Hrushikesh Satpathy

Abstract

4  

Hrushikesh Satpathy

Abstract

ମୁଁ ଖୋଜେ ମୋ' ନିଜ କୋଳ

ମୁଁ ଖୋଜେ ମୋ' ନିଜ କୋଳ

1 min
35


ଶ୍ରାବଣରେ ଯେବେ ନୀଳ ଆକାଶରେ

     ବଉଦ ହସିବ ନାହିଁ ।

କେମିତି ଭାବୁଛ  ଚକୋର୍ମିକୁ ଦେଖି

     ନାଚିବ ନିର୍ଜଳା ନଈ !


ଆକାଶରୁ ଯେବେ  ବଉଦ ଝରିବ

    ସାଗର ନାଚି ଉଠିବ ।

ଆକାଶ ସାଗର   ସମ୍ପର୍କ ସୁଅର

    ହିସାବ କି କରିହେବ !


ସୁରୂଯ ସାଥିରେ  ପୁଣ୍ୟ ପୃଥିବୀର

    ବନ୍ଧନ ଚିର ଅମର ।

ସେଇଥିପାଇଁ ତ  ଜୀବ ଜଗତର

    ସ୍ପନ୍ଦନ ସମ୍ଭବପର !


ମୁଁ ଲିଭିଗଲେ     ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯିବ

     ତୁମେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ।

ତୁମେ ହଜିଗଲେ କେମିତି ଖୋଜିବି

    ମୁଁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ।


ତୁମ ତିରସ୍କାର    ରମ୍ୟ ଉପହାର

    ମୋ' ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠାରେ,

ହେଉ ପଛେ ତାହା  ଉର୍ବର ଭତ୍ସନା

   ତାହା କେ' ବିକଳ୍ପି ପାରେ ?


ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ଅଣଦେଖା ମନ୍ତ୍ରେ 

     ଅମଙ୍ଗଳିଆ ଭାବିଲ ।

ମୁଁ ତ ଦିବା ନିଶି   ମଙ୍ଗଳ ମନାସି

     କଳ୍ପିବି ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ।


ତୁମରି ଆଖିରେ ମୋ'ରି ଚିତ୍ରପଟ

    କାଳିମା କଳଙ୍କମୟ !

ତା' ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଦେଖିଛ କି କେବେ

    ତୁମ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗମୟ !


ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ

   ଜୀବନ ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ।

ଥାଅ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନାରେ

 ମୁଁ ଖୋଜେ ମୋ' ନିଜ କୋଳ ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract