Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priyadarsini Das.PriYa❤️

Tragedy

4.0  

Priyadarsini Das.PriYa❤️

Tragedy

ହାଟ

ହାଟ

1 min
255


ହାଟ ବସିଛି ଏଇଠି 

ଖୋଲା ହାଟ ,


ଭଳି କି ଭଳି ଚିଜ ମିଳେ ହାତ ପାଖରେ .....।


ହାଟ ଏଇଠି ମିଛୁଆମାନଙ୍କର,

ସତ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ 

ଭାରି କମ୍ ଦାମରେ ,


ସତର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ 

ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଡର ,

ଘର କଣରେ ଲୁଚି ରହିଯାଏ ତାଙ୍କ ଦେହ ....।


ହାଟ ବସିଛି ଅମାନବିକତାର ,

ମଣିଷ ପଣିଆ ନିଲାମ ହେଇଯାଏ 

ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ......।


ହାଟ ବସିଛି 

କିଛି କିଣା ଚାମଚାଙ୍କର ,

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ 

କିଣନ୍ତି ମିଛି ମିଛିକା ଖୁସିକୁ ....।


ହାଟ ବସିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରଙ୍କର ,

ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରତା ଏଇଠି 

ନାଲି ଗୋଡି ସହ ଚକଟା ହେଇଯାଏ .....।


ଏ ହାଟରେ ପାଦ ବି ପକେଇବା 

ଭାରି ଡର....,


ଦୂରରୁ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ସେ ହାଟକୁ ...।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Tragedy