Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Purnima Prusty

Classics Inspirational


3  

Purnima Prusty

Classics Inspirational


dear diary

dear diary

1 min 139 1 min 139

ସତରେ ତୁମେ ମୋ ମା ପରି

ଫରକ ଏତିକି ତୁମକୁ "ତୁ" କହିବାକୁ ବିବେକ ବାଧା ଦିଏ...

ତଥାପି ତୁମେ ମୋ ମା ପରି....

ମା ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ହୃଦୟ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହୃଦୟ ଥିବାର ଅନୁଭବ ଦେଇଛ ହୃଦୟର ରାଜକୁମାର ଦେଇ...

ସତରେ ତୁମେ ମୋ ମା ପରି,,,

ସୁନ୍ଦରୀ ତ ମୁଁ ଥିଲି ହିଁ

ଅସଲ ଗହଣା ତୁମ ଦାନ 

ମଥାର ଟୋପାଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଇଛ...

ଯାହା ମତେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ କରିଦେଇଛି... 


ସତରେ ତୁମେ ମୋ ମା ପରି... ମୋ ମା ତ ମୋ ଅଳି ସହିଲା ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖେଇଲା... 

ତୁମେ ତାର ପ୍ରତେକ ଅଳି ସହିଛ ଯାହାର ହାତ ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବି ଯେବେ ମୁଁ ଥକି ଯିବି କେବେ ଜୀବନର ଅଜଣା ବାଟରେ...

ନା ତୁମେ ଦେବକୀ ମା ନା ଯଶୋଦା ମା

ନା ମୋ ରକ୍ତର ମା ନା କୋଉ ଧର୍ମର ମା 

ତଥାପି ତୁମେ ମୋ ମା ପରି...

ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ତୁମକୁ...ତୁମେ ମୋ ଶାଶୁ ମା...


ମୋ ମା ମତେ ଖାଇବା ଶିଖେଇ ଥିଲା ତୁମେ ଖାଇବା ବନେଇବା ଶିଖେଇ ଦିଅ

ମୋ ମା ମତେ ଘର ସଜେଇବା ଶିଖେଇ ଥିଲା ତୁମେ ଘର ବନେଇବା ଶିଖେଇ ଦିଅ

ମୋ ମା ମତେ ଯତ୍ନ ଦେଇଥିଲା ତୁମେ ଯତ୍ନ କରିବା ଶିଖେଇ ଦିଅ 


ମୋ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂରକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହବ ସାଇତି ରଖିଲ ତାର ଋଣ ତ ମୁଁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି...

ଏତିକି କହିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ମା ପରି ଭଲ ପାଇବି..

 ମା ପରି ଭଲ ପାଇବି...

 ଆଉ କେବଳ ମା ପରି ଭଲ ପାଇବି.... 


Rate this content
Log in

More oriya poem from Purnima Prusty

Similar oriya poem from Classics