Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

KAMALKUMAR DASH

Classics Children

4  

KAMALKUMAR DASH

Classics Children

ବୁଢାପା

ବୁଢାପା

1 min
23.2Kସକାଳୁ ସକାଳୁ  ଦୁଆରେ ଦେଖିଲି 

   ବୁଢାପା ହୋଇଛି ଠିଆ 

କବାଟ ଖୋଲ ମୁଁ  ଭିତରେ ଆସିବି 

   ଡାକୁଛି ହୋଇ ଛାନିଆଁ (1)

ହସିକି କହିଲି   ଟିକେ ରହିଯାଅ 

   ବୟସ ମୋ ହୋଇ ନାହିଁ 

ଆଉ ଟିକେ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ 

   ତାପରେ ଆସିବ ଭାଈ (2)

ରାଗିକି କହିଲା ଅଯଥାରେ ଆଉ 

   ତୁମେ ବାବୁ ଚିଲାଅନି 

ବୟସ ବଢିଛି  ସେପାଇଁ ଆସିଛି 

    ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ (3)

ବିନୟେ କହିଲି  ଆଜିଯାଏଁ ମୁଁତ 

   ବଞ୍ଚୁଥିଲି ନିଜ ପାଇଁ 

ଏବେଠୁ ଭାବୁଛି  ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଥିରେ 

    ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ (4)

ବୁଢାପା ହସିଲା    ତାପରେ କହିଲା 

    ତାହେଲେ ତୋ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ 

ବୟସ ବଢିଲେ   ସାଙ୍ଗ ପାଖେଥିଲେ 

    ମୁଁ ଆସି ପାରିବି ନାହିଁ (5)

ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଆଜି   ଏକାଠି ହସିବା 

    କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ 

ଆମରି ଖୁସିରେ  ବୟସ ହାରିବ 

    ବୁଢାପା ଯିବ ଦୂରେଇ (6)Rate this content
Log in