Anita Dash

Inspirational


4  

Anita Dash

Inspirational


ଅନୁତାପ

ଅନୁତାପ

1 min 178 1 min 178

♦️♦️ ଅନୁତାପ ♦️


ଅନୁତାପ ନୁହେଁ କ୍ଷଣିକ ମନନ, ଅଳିକ ଜୀବନ ଧାରା 

ଅନ୍ତର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମିତ ଦିବ୍ୟ ଧାରା !

ଅନ୍ତର ମନର ଅପରାଧୀ ଟିକୁ ଅନ୍ତରରୁ କରି ଦୂର 

ଆତମ ଶୁଦ୍ଧିରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ ଦୃଢ ମନ ନେଇ ନର !


ଅଧିକ ଆଶାର ଲାଳସାରେ ବୁଡି କରମରୁ ବେଶୀ ଲୋଡି

ମଣିଷର ମନ ବାଟ ଭୁଲି, ଯାଏ ମନ୍ଦ କରମରେ ଜଡ଼ି !

ଅତିଶୟ ଭଉତିକ ସୁଖ ପାଇଁ ପାପ ଧନ ଠୁଳ କରେ 

ବିଷୟରସରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନର ବିବେକର ପଥ ହୁଡେ !


 

ଅନୁତପ୍ତ ମନ ନ ଲୋଡ଼ିଲା ଯାଏଁ ବିଛେଦର ଅଂଗୀକାର 

ପାପ-ପ୍ରଣୟର ଶୁଭ ପରିଣୟ ହୋଇଥାଏ ପରସ୍ପର ! 

ଅଲୋଡ଼ା ସୁଖରେ ଅରୁଚି ବଢ଼େଇ କୁସଂଗର ସାଙ୍ଗ ଏଡି 

ଲଜ୍ଜିତ ଘୃଣିତ ଅନୁତପ୍ତ ମନ ସତସଙ୍ଗ ଥାଏ ଲୋଡି !


 

ଅନୁତାପ ଭାବ ପ୍ରାଣୀ ହୃଦୟରେ ଏକା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ 

ଈଶ୍ବର ବିଶ୍ୱାସ, ବିବେକର ବାସ ସାଥେ ରହେ ଚିର ହୋଇ !Rate this content
Log in

More oriya poem from Anita Dash

Similar oriya poem from Inspirational