Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Chinmaya Nayak

Abstract

4  

Chinmaya Nayak

Abstract

ଆବାହନୀ

ଆବାହନୀ

1 min
69


ନଇଁ ନଇଁ ଆସେ ସଞ୍ଜର ପରଦାଜୀଵନ ଯାମିନି ଲାଗିଲାଣି ବାଧା,

ଉଛୁର ନକରି ଆସ ପ୍ରିୟତମତବ ବିରହରେ ଜଳେ ହୃଦ-ରାଧା।

ସୁପ୍ତ ଚେତନା ମାୟାରେ ମୋହିତସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ହୁଏ ଜାଗରିତ,

ଆନନ୍ଦ ହିଲ୍ଲୋଳେ ଦୋଳେ ହୃଦପଦ୍ମତବ ଭାବନାରେ ହୁଏ ବିମୋହିତ।

ଦୋଳାୟିତ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଦୀପାଳିମାୟାଘୋର ଝଡ଼ି ଆସିଲାଣି ମାଡ଼ି,

ଆତ୍ମଶିଖା ଲୟ କରି ତବ ପଦଏ ଭଵ ଜଳଧି ହୋଇଯିବି ପାରି।

ଦୂର ହେବ ମୋର ଏ ଅମା ରଜନୀ

ତବ ଆଗମନେ ଆଲୋକ ସୃଜନୀ,

ମିଳନର ପୂର୍ଣ ଆହ୍ଲାଦେ ବିଭୋରଏ ଜୀବନ ଲଭୁ ନବ ସଂଜୀବନୀ।


Rate this content
Log in