Murlidhar Diwekar

Romance Tragedy


4.0  

Murlidhar Diwekar

Romance Tragedy


तू ओसरीच्या आत

तू ओसरीच्या आत

1 min 318 1 min 318

        तू ओसरीच्या आत 

        येऊ नकोस आता।

          मनातील भावना 

          ओकू नकोस आता। 


        सांगु कसे तुला मी 

        सारे अबोल आहे, 

           रस्त्यावरचे काटे 

           सारू नकोस आता।


        गडद झाल्या वाटा 

        चालणे थांबले आहे, 

            नयनातील अश्रूं

            गाळू नकोस आता। 


        माझा तुझा आधार 

        एकच ध्यास आहे, 

            मरण्या अगोदर, 

            नको अंतर आता।। 


Rate this content
Log in

More marathi poem from Murlidhar Diwekar

Similar marathi poem from Romance