Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Murlidhar Diwekar

Inspirational Others

4.5  

Murlidhar Diwekar

Inspirational Others

गजल

गजल

1 min
227


 जीवनात खुप काही केले असेहि वाटत नाही 

   जीवनात मौजमजा केली ,तसेहि वाटत नाही।।धृ


   आयुष्यात दुःखच झेलीत गेलो, वेचित गेलो 

   दुःखाच्या वाटेवर काटे कधीच टोचत नाही। 


   मानसा सारखा मानुस होता आले एवढेच, 

   आयुष्यात कष्टाचं चीज झाले असे वाटत नाही। 


   नाव कमवायला आयुष्य घालवावे लागते 

   बदनाम व्हायला क्षणाचाही वेळ लागत नाही ।  


   त्यागाची आणि कष्टाची जाणीव लागते 

   अनुभवाची जोड लागते, तसी प्रगती होत नाही 


   लाज वाटते इभ़तीची, कामधंद्याची, स्व ची 

   हर हुन्नरी मानसाला कसलीच लाज वाटत नाही।। 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational