Murlidhar Diwekar

Others


3  

Murlidhar Diwekar

Others


पाखरांना आता सावरू लागलो

पाखरांना आता सावरू लागलो

1 min 204 1 min 204

पाखरांना आता सावरू लागलो 

अंगणी मी आता वावरू लागलो ।।धृ।।


शांतीचा संदेश तो गौतमाचा 

मी मनोमनी पांघरू लागलो     


दुःखाचे कारण शोधले तरीही

बोट आता धम्माचे धरू लागलो। 


मंदिरात जाणे आता मी टाळले 

विहारी ध्यान धारणा करू लागलो। 


पाखरांना आता सावरू लागलो 

अंगणी मी आता वावरू लागलो।


Rate this content
Log in