Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Murlidhar Diwekar

Others

3.8  

Murlidhar Diwekar

Others

स्वर येतो कानांवर

स्वर येतो कानांवर

1 min
213


 सुखाच्या वाटेवर, उभी काटेरी पाबंर 

     बोचतात फार, वेदनेचा कहर। 


    नागमोडी वळणांवर ,दाट झुडपांची वर्दळ 

    मज वाटते, ते धोक्याचे वळण। 


    मोकळ्या आकाशात, विहंग गाते मधुर गाणी 

    अपुल्या या मुक्त कंठानी। 


   तसे, 

      माझे मन पिंपळाच्या पानांवर 

      बुद्धम शरणंम गच्छामि, मंजुळ मृदू स्वर

      मज येतो कानांवर।। 


Rate this content
Log in