Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Murlidhar Diwekar

Others


3.8  

Murlidhar Diwekar

Others


स्वर येतो कानांवर

स्वर येतो कानांवर

1 min 198 1 min 198

 सुखाच्या वाटेवर, उभी काटेरी पाबंर 

     बोचतात फार, वेदनेचा कहर। 


    नागमोडी वळणांवर ,दाट झुडपांची वर्दळ 

    मज वाटते, ते धोक्याचे वळण। 


    मोकळ्या आकाशात, विहंग गाते मधुर गाणी 

    अपुल्या या मुक्त कंठानी। 


   तसे, 

      माझे मन पिंपळाच्या पानांवर 

      बुद्धम शरणंम गच्छामि, मंजुळ मृदू स्वर

      मज येतो कानांवर।। 


Rate this content
Log in