Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Murlidhar Diwekar

Inspirational

4.0  

Murlidhar Diwekar

Inspirational

हाच अमुचा कमजोरपणा आहे

हाच अमुचा कमजोरपणा आहे

1 min
40


जिथे-तिथे पैशाचा खेळ आहे

पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही

हाच अमुचा कमजोरपणा आहे।

    

माणसांना सवय जडलीच आहे 

पैसा पेरायची, 

मशागत केल्याशिवाय पीक येत नाही। 


गरीबाला कष्टाची जाण असते 

ती गरिबीची, 

पैसा पेरताना दहा वेळा विचार करतो। 


ज्याच्याकडे अमाप पैसा आहे 

पैशाची किंमत त्याला कळत नाही,

पैशाची उधळपट्टी करतो। 


काम कोणतेही, असो 

कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर 

हाताळताना लाच द्यावी लागते।

हाच अमुचा कमजोरपणा आहे।। 


कायदेशीर काम करताना,

दिरंगाई व मनस्ताप होत असतो 

हे टाळण्यासाठी पैसा पुढे सरकावा लागतो 

हाच अमुचा कमजोरपणा आहे।।


Rate this content
Log in