Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Varsha Bodh

Romance

4  

Varsha Bodh

Romance

तुझाच हा ध्यास...!

तुझाच हा ध्यास...!

1 min
13.9K


राहायलास का उरी,

मला कवटाळूनी...!

देहभान विसरुनी,

तुझाचं ध्यास मनी...!


ओल्या केसांचा पिंगा,

त्यात मोगरा दरवळला...!

तुझ्या आठवणीने,

प्रितीचा फुलौरा फुलला...!


घे आता उंच भरारी,

दाही दिशा दरवळल्या...!

ठेव उराशी बिलगुन,

मोगरा हर्षाने फुलला....!


कोण, काय, कुठे,

शोधू नको आता....!

मनाचा गुंता सोडव,

पुढतीचं जावे आता...!


मागे वळूनी पाहता,

आठवण रुजते मनात...!

त्यागूनी ती बंधने,

घे उंच भरारी क्षणात...!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance