Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sanghajaya Jadhav

Tragedy

3.4  

Sanghajaya Jadhav

Tragedy

तुच देवा वैरी माझा

तुच देवा वैरी माझा

1 min
245


तुच देवा वैरी माझा

सुख माझे तुलाच पाहवेना 


सततची मरमर ईज्जतीची तारांबळ 

काय गुन्हा असा क्षणीक सुख लाभेना


अफाट परिश्रम अनंत प्रयत्न 

जाणले तु करवीतो तेच होतेना


काटेरी कुंपणात जीवाची तगमग

सोसवेना भार भावनाचा फरफट यातना


चेहर्यावरील हसू ही तुला पाहवेना

संकटांची सरबत्ती करून उडवी दैना


पुढ्यात मांडलेत दुःखाचे झरे

अश्रू अनावर हुंदका भरता येईना


कंटाळले देवा घे कवटाळूनी

आनंद लाभू दे तुझ्या तरी घरी


Rate this content
Log in