Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sakharam Aachrekar

Romance

4.8  

Sakharam Aachrekar

Romance

स्वप्नं पहाटेचे

स्वप्नं पहाटेचे

1 min
378


ते गीत कालचे अपुरे मी आज गायिले होते 

पहाटे स्वप्नांत जेव्हा तुला पहिले होते 


अधीर मन हे माझे, तुझ्या विश्वात गुंतलेले 

एकेक भास तुझे मी, श्वासात गुंफलेले 

भावनांत हरखून तुजला मी, हृदय वाहिले होते 

पहाटे स्वप्नांत जेव्हा तुला पहिले होते 


भावरहित या जगास सार्‍या, विश्वास हा नसेना 

हृदय मांडते संवाद जरासा, तन दूर का असेना 

हे ओघ येथल्या काळांचे, गोठून राहिले होते 

पहाटे स्वप्नांत जेव्हा तुला पहिले होते 


त्या यामिनीत भिजलो होतो मी शब्दांत पावसाच्या 

सुगंध तुझा दरवळला तेथे, देशातूनी फुलांच्या 

क्षण अगम्य या जीवनाचे, जणू सुवर्ण झाले होते 

पहाटे स्वप्नांत जेव्हा तुला पाहिले होते 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance