Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Ganesh G. Shivlad

Romance

3.7  

Ganesh G. Shivlad

Romance

स्वप्न मिलन

स्वप्न मिलन

1 min
74


एक पणती

दोन वाती

मंद ज्योती

जुळविते नाती.. अंधाराशी..


पुनव राती

दोन ययाति

मिठीत येती

विरून जाती.. स्वप्नांमध्ये..


धुंद एकांती

निल कांती

हात हाती

गित गाती.. मिलनाचे..Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance