Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sangam Pipe Line Wala

Romance

3  

Sangam Pipe Line Wala

Romance

सोबत

सोबत

1 min
480


चल ये आपण रे प्रेम करू

एकमेकांचा जन्माचा हात धरू

आशा केली मी तुला भेटण्याची....


वेळ आली रे तुला पाहण्याची

सत्यात तुझ्या सोबत जगण्याची....


नजर ना लागो माझ्या प्रेमाला

मनांत जपले तुझ्याच नामाला

दे मज मुभा नजर मिळवण्याची....


माझ्यावर कधी शक करू नको

आठवणींत माझ्या तू झूरू नको

निराशा होईल तुला गमावण्याची....


गुमान कर संगम मी रे तुझी आहे

हसती खेळती जवानी तुझी आहे

कृपा कर मला नशीबात लिहण्याची...


Rate this content
Log in