Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sangam Pipe Line Wala

Tragedy

2.6  

Sangam Pipe Line Wala

Tragedy

वेदना

वेदना

1 min
12.3K


तू दिलेल्या वेदना पापण्यावर 

जगत आहे मी तुझ्या सांगण्यावर 

एक तर तू माझं स्वप्नं मोडून जा.....


प्रेमाचे दोन शब्द बोलून जा 

मी आहे तुझा तू लोकांना सांगून जा.....


एकदा तू तुझ्या मनाला विचार 

तुझं प्रेम इतकं का लाचार 

तू माझी जगण्याची आस बनून जा.....


डोळ्यात माझ्या अश्रू तुझे 

दगेबाज तुझे नखरे शत्रू माझे 

शेवटचा मनात तुझा फोटो ठेवून जा....


तुझी एकदा झलक दाखव 

संगमचं दु:ख एकदा मनात साठव 

मी मरता तू पाईप लाईनला पाहून जा.....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy