Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sangam Pipe Line Wala

Romance

3  

Sangam Pipe Line Wala

Romance

भाव

भाव

1 min
315


तुझ्या सारख्या पाहिल्या किती

आवडेना गं त्याला प्रेमाची नीती

रागीट स्वभाव भाव देणार नाही....


तुझ्या प्रेमात कधी गुंतणार नाही

अगाव आहे तो हाती येणार नाही....


बाजूला ठेव तुझ्या प्रेमाचा वाडा

ऐकत नाही तु घालू नको ग राडा

तुझ्या लबाड बाता ऐकणार नाही....


विश्वास त्याला गं त्याच्या राणीवर

लिहतो मी गीतं तिच्या कहाणीवर

तुझा हात कधी हाती घेणार नाही....


जा तू शोध गं आता दुसरा कोणी

साधी भोळी आहे गं संगमची राणी

तिला सोडून गं तुला मिळणार नाही...


Rate this content
Log in