Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sonam Thakur

Tragedy Others

3  

Sonam Thakur

Tragedy Others

मृगजळ

मृगजळ

1 min
45


रक्ताची नाती सर्वश्रेष्ठ जरी असतात

परंतु त्यातील बरीचशी मृगजळ असतात


कधी कर्तव्य कधी आपुलकी जपतो

स्वतःपेक्षा त्यांना जवळचं मानतो

वेळ आल्यावर मात्र घाव तेच देतात

रक्ताची काही नाती मृगजळ असतात


समाजातील प्रतिमा जपण्यासाठी

जीवाचा आकांड तांडव करतात

प्रसंगी आपल्या माणसांचा बळी हे देतात

रक्ताची काही नाती मृगजळ असतात


प्रेमाच्या मृगजळत कित्येक आयुष्य उद्ध्वस्त होतात

त्यामागे धावताना स्वप्नही हवेत विरतात

नात्यांची गणितं तेव्हा समजतात

रक्ताची काही नाती मृगजळ असतात


नात्यांच्या मृगजळा मागे धावायचं नसतं

डोळे उघडे ठेवून आपण जीवन जगायचं असतं


Rate this content
Log in