Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

manisha samnerkar

Abstract


3  

manisha samnerkar

Abstract


मृगजळ

मृगजळ

1 min 324 1 min 324

मृगजळास पाहून मन माझे हसे

मायावी देखाव्यास कसे ते फसे//१//


किती समजावू तरी न कळे

भुललेले मन न वळे//2//


मनास लोभणारा तो मोहक भास

जवळ जाता कळे हा आभास//3//


न लागे चंचल मनास थारा

उडे मग जणू उनाड वारा//4//


किती प्रयत्न करुन त्यास समजावू

कसे सांगून त्यास उमजावू//5//


आवडे ते खऱ्या जगापेक्षा अवास्तव

पण क्षणभंगूर हेही वास्तव//6//


Rate this content
Log in

More marathi poem from manisha samnerkar

Similar marathi poem from Abstract