Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

" पुष्पाग्रज. " गायकवाड आर.जी.

Abstract


4.3  

" पुष्पाग्रज. " गायकवाड आर.जी.

Abstract


मन

मन

1 min 265 1 min 265

खरंच मन वेडं असतं किती समजावं त्याला

काय कुणाच्या मनात असते नाही कळत कुणाला.


कुणा ना कळले कसा घालावा मनास या आवर

सापडले न मर्म मनाचे, चंचल मन हे फार.


कळले का कुणास कधी भेद खरे या मनाचे ?

विचारा तुम्ही मनास तुमच्या सारे कळतील रंग त्याचे.


मनात एक अन् जनात एक हा डाव मनाचा न्यारा

मनमानी ही चाले मनाचीच मोठा मनाचा पसारा.


मन माझे हे मला न कळले, कळले नाही कुणाला

मनात चाले गुंता मनाचा ठाऊक तेही मनाला.


मन कुठे, कधी नी कसे ,काय ते सारेच मन जाणे

मनालाच ठाऊक कुणाची कधी जुळतील कशी मने.


शोधून तरी ते सापडेल का मन मनांत नसताना

मुळीच नसतो भरोसा मनाचा मी रडतोय हसताना...


Rate this content
Log in

More marathi poem from " पुष्पाग्रज. " गायकवाड आर.जी.

Similar marathi poem from Abstract