तडा तिरस्कार सवयी जंगल प्रेमात वाईट पक्षी परी हिरवळ झोका मात सुख गाल कोणीतरी पशू अंधःकार नात्याला नाजूक क्षणभराचं श्रावण

Marathi Others Poems