कोट्स New

ऑडिओ

मंच

वाचा

स्पर्धा


लिहा

प्रारंभ करा
Wohoo!,
Dear user,

नोट: साहित्याचे क्रमांक हे आपण निवडलेल्या शैलीवर आधारित आहेत : others

सहल असतो read more

1     84    4    1143

"आयुष्याचा प्रवास कसाही असावा त्यात वाईट कृत्याचा डाग read more

1     274    5    1962

फुले सुगंधित। मनाला दिलासा। वाटतो हवासा। दैनंदिन।। डोलतात नित्य। गवताची read more

1     2.1K    87    7

दुःखच दिलेस दयाघना दाखव दैवरूपी दाखला दीनदुबळ्यांच्या दीनदयाळा दृष्टांत दयाक्षणी read more

1     1.1K    67    8

आई मला मारण्याचीग गं का तुलाच झाली read more

1     14.2K    13    2116

ड्राय डे च्या दिवशी ही काय राव दारू ढोसता वर सरकार लाच तुम्ही बम दारू पिऊन read more

1     573    44    696

फुकून अंगारे-धुपारे रोग बरे read more

1     372    59    10

सावलीवरील एक read more

1     435    57    14

पूरग्रस्तांची लढण्याची उमेद दर्शविणारी read more

1     1.5K    39    18

वाजतील येथे टाळ्या तेव्हा तू असा read more

1     267    16    1007

लिहिण्याची read more

1     17.6K    103    25

सहवास हवाहवासा वाटून झोप ही डोळ्याची read more

1     503    49    33

बाळाची खुर्ची खूपच लोभस दादाची खुर्ची शांत व read more

1     735    58    36

तु समोर येता होई मन अधीर आठवण तुझी येता होई ऊगीच read more

1     449    53    458

शुभेच्छाही तेव्हाच्या एकदम आगळ्या वेगळ्या read more

1     259    40    37

खजिना तो क्षणांचा ओंजळीत भरून घेताना हर्षाने वेडं होताना वेचुन घेते तो एक क्षण read more

1     711    30    38

हे मला जन्म देणारी आई , हे माझी बाहुलीसारखी ताई, हे माझी read more

1     1.3K    57    31

अशा पणतीच्या प्रकाशात अंधारलेली वाट होऊ दे read more

1     260    58    39

मेट्रो
© Kunda Zope

Children Others

मेट्रोमधून मला बाबा, बघायची मुंबई. करा लॉटरीचे , तिकिट घ्यायची read more

1     210    7    2669

मला काय सांगड घालता खेळाची, अन् कुठल्या त्या मायेची, मी स्वयं माया ती, मला सौम्यच read more

1     761    62    41

ईकडे तिकडे नको शोधू राहण्यास दुसरा ग्रह अजूनही नष्ट नाहीये तुमची सजीव read more

1     476    50    46

ओलांडुनी उंबरठा लेक जाय सासुराला काळजाचा तुकडा त्यो दूर होय read more

1     426    15    1932

अंधश्रद्धा अज्ञान अंधःकार मिटवेल तुमच्या ज्ञानाचा प्रकाश प्रकाशातल्या ताऱ्यांनो read more

1     154    4    2675

'ती' ची 'ती' ला लिंगभेदातच न अडकुन राहता माणुसकी जपण्यासाठी धडे देण्याची read more

1     573    54    52

आठवणीच्या हिंदोळ्यावर आजही जीवन जगतोय, आई तू दिला जन्म म्हणोनी आज हे जग read more

1     553    54    53

तुझी घागर नळाला लाव या गीताचे प्रभावी read more

1     13.6K    16    2108

स्वतःचा तो अंश दुजा हाती देता read more

1     285    47    55

केसरी आभा नीलांबरी दाटली सृष्टी नटली... तेजाळ रवी नभांगणी हासतो चित्त read more

1     526    60    58

काबाडकष्ट करणाऱ्याच्या संसाराची गाथा रेखाटणारी read more

1     328    47    154

पैसा बोलतो , पैसा विकतो कवडी दमडीपाई माणुसकीस read more

1     245    47    154