Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Gangadhar joshi

Fantasy


5.0  

Gangadhar joshi

Fantasy


मकरंद

मकरंद

1 min 233 1 min 233

उजाड राना मध्ये 

    तो चकोर लपला होता

त्या टिपूर चांदण्या मध्ये

    मी चन्द्र पाहीला होता


तो अल्लड वारा रुंजी

   घालीत रानफुलात

तेथे भ्रमर गुण गुणत

  मकरंद चाखीत होता


अवचित श्रावण मेघ

  चांदणे झाकीत गेला

त्या अधीर धारांनी ही

चन्द्र भिजत गेला


त्या चन्द्र फुला मध्ये

   सुगन्ध दरवळत होता

त्या उजाड राना मध्ये

   चन्द्र लाजला होता


Rate this content
Log in

More marathi poem from Gangadhar joshi

Similar marathi poem from Fantasy