Read On the Go with our Latest e-Books. Click here
Read On the Go with our Latest e-Books. Click here

GANESH GHANSAWANT

Drama


3  

GANESH GHANSAWANT

Drama


माय राबते सतत

माय राबते सतत

1 min 14.7K 1 min 14.7K

माय राबते सतत,राबण्याचं तीचं लेणं

स्वत: झुरून, मनाला मारून, शिळ्या तुकड्यावरच जीणं !ध्रू!


कष्टाने फुलवते, मायेनं खुलवते

चटणी भाकरीचा संसार,माय इमानानं चालवते

स्वाभिमानाचं इमान तीचं नकाे फुकटचं घेणं !१!


माय जगवते, माय शिकवते

आतडं फाडून स्वतःच, माय मातीतून उगवते

उगवणचं तीचं काम, कर्म तीचं जन्म देणं !२!


जगणं जमवते, राबणं उमलते

दुःख लपवून स्वतःच, माय घरादाराला हसवते

हसवण्याचाच तीचा ठेका, क्षणाेक्षणीचं मरणं !३!


जन्मभर जळते, सडा मायेचा सांडते

विखुरलेल्या पाखरांना बळ एकीचचं पाजते

मायेच्या एका हाकेनेच व्हयी, मया पाेटाचं भरणं !४!


तिच्या काबाडकष्टातून, देई कामाचा संदेश

तिच्या मयाळू बाेलण्यातून, देई प्रेमाचा आदेश

राग नकाे मह्या बाळा, जग प्रेमानं जिकणं !५!


Rate this content
Log in

More marathi poem from GANESH GHANSAWANT

Similar marathi poem from Drama