Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

कवी : गणेश पवार

Inspirational

4  

कवी : गणेश पवार

Inspirational

।।जय हिंद।।

।।जय हिंद।।

1 min
54


किती जगावे

किती मरावे

देशासाठीच

जीवन वहावे ...


अभिमान असावा

स्वाभिमान नसावा

भारत भूमीसाठी

शेवटचा श्वास उरावा ...


जय हिंद चा नारा

ऊर भरून देतांना

आनंदाने डोळे भरून

तिरंगा पहावा फडकतांना ...


वंदन करीतो भु मातेला

जोडतो मी दोन हातांना

हसत मुख राहावे 

माझे प्राण जातांना ...Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational