Savita Jadhav

Romance


3  

Savita Jadhav

Romance


हृदयी वसंत फुलताना

हृदयी वसंत फुलताना

1 min 598 1 min 598

ह्रदयी वसंत फुलताना,

   प्रेमास उधान यावे,

         तुझ्या माझ्या प्रेमाचे,

             प्रेमंकाव्य मी रचावे,

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    अवचित तू दिसावे,

          जुळुता प्रितीचे धागे,

              आणखीन घट्ट विणावे.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

      लटकेच मी रूसावे,

           आसवांनी भरता डोळे,

                तू हळूवार ते टिपावे.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    पक्ष्यांचे थवे उठावे,

         कोकिळेने गीत गावे,

              मी ही सोबत गुणगुणावे.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    घ्यावे मिटून डोळे,

         अंतरी तुला स्मरावे,

              अन् प्रीतीत धुंद व्हावे.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    हातात हात गुंफावे,

         सागरकिनारी हुंदडताना,

              लाटांनीही साक्षी व्हावे.

यावी वाऱ्याची झुळूक,

    अन् केस वाऱ्यावर उडावे,

         

भेटीस येता मजसाठी,

    गुलाबपुष्प तू घ्यावे,

         वेणीत माझ्या सख्यारे,हळूवार तव स्पर्शाने,

              बट केसाची सावरावे.

              कौतुकाने तू माळावे.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    पर्जन्यधारा बरसावे.,

         सरीमधे त्या चिंब व्हावे,

              यावे अंगावरी शहारे.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    तुझ्या डोळ्यात मी पहावे,

         दूर असताना तू सख्या रे,

              तव आठवणीत मी रमावे.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    शब्दही अबोल व्हावे,

         श्वासात श्वास गुंतुनी,

              नयनातुनी ते उमजावे.

दूर त्या माळरानावर,

    गर्द झाडाच्या छायेखाली,

         स्तब्ध मी बसावे अन्,

              तू माझे चित्र रेखाटावे.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    व्हावी अवखळ खोडी,

         नाते हे अजून फुलावे,

              यावी प्रेमाला गोडी.

भावनांचा बांध फुटावा,

    सुटावा सुसाट वारा,

         तुझ्या माझ्या प्रेमासाठी,

              व्हावा धुंद आसमंत सारा.

ह्रदयी वसंत फुलताना,

    प्रेमास उधाण यावे,

         तुझ्या न माझ्या प्रेमाचे,

              प्रेमकाव्य मी रचावे.Rate this content
Log in

More marathi poem from Savita Jadhav

Similar marathi poem from Romance