Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ashwini Gunjal

Inspirational

4.6  

Ashwini Gunjal

Inspirational

भाऊच तर असतो

भाऊच तर असतो

1 min
213


आपल्यासोबत मस्ती करणारा

आपल्या हक्कासाठी भांडणारा

नेहमी आपल्याच बाजूने बोलणारा

प्रसंगी चुकल्यावर हक्काने रागावणारा

आपला भाऊच तर असतो


माझ्याआधी आपण ताईलाच घेऊया

तिची इच्छा म्हणून तिकडेच जाऊया

पाहिजे ती वस्तू लाडाने मागणारा

स्वतःचा खाऊ फक्त ताईलाच देणारा

आपला भाऊच तर असतो


हे घर तुझं नाही, जा तुझ्या घरी म्हणणारा

ताईच्या लग्नामध्ये मानाने मिरवणारा

सगळ्यांसमोर डोळ्यातलं पाणी लपवणारा

अन् मंडपाच्या कोपऱ्यात ढसाढसा रडणारा

आपला भाऊच तर असतो


ताई माहेरी आली म्हणून ताईच्या आवडीचं आणणारा

भाच्यांचे पाहिजे ते लाड पुरवणारा

ताईसाठी सुरेख पैठणी आणणारा

अन् जाताना गुपचूप दोन-चार नोटा हातात कोंबणारा

आपला भाऊच तर असतो


आई-वडीलांनंतरही सतत आपली काळजी करणारा

भाऊ या शब्दाला कायम जागलेला

तो नसल्यावर माहेरपणाचा ओढा संपलेला

आयुष्यभर आपल्या पाठीशी असलेला

फक्त आणि फक्त आपला भाऊच तर असतो


Rate this content
Log in