Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Adv Vishakha Samadhan Borkar

Inspirational

5.0  

Adv Vishakha Samadhan Borkar

Inspirational

बाबा तुम्ही परतून येणार का?

बाबा तुम्ही परतून येणार का?

1 min
778


बाबा मी जेव्हा हसणार तेव्हा तुम्ही पण दाद द्यायला येणार का? 

माझ्या चांगल्या गुणांवर पुन्हा शाबासकी मला देणार का?

रुसलेच मी कधी तर लाडोबा मला मंननार का?

 सांगा बर बाबा तुम्ही परतून माझ्यासाठी येणार का?


बघते रोज मैत्रीणाला बाबांसोबत त्यांच्या बोलतांना

बाबा माझे आसवे वाहतात तेव्हा 

तुम्ही पुसण्यासाठी येणार का 

सांगा बर बाबा तुम्ही परतून माझ्यासाठी येणार का?


शब्द गोठू जातात माझे फोटो तुमचा बघताना

 आठवणी असतात सोबती प्रवास जीवणानाचा करतांना

प्रवासात थोडी साद देण्यास तुम्ही येणार का

सांगा बर बाबा तुम्ही परतून माझ्यासाठी येणार का?


लाडकी मी तुमची असेच का सोडून गेले मला 

जाणिव होते तुमची ती परत तुम्ही पूर्ण करणार का

सांगा बर बाबा तुम्ही परतून माझ्यासाठी येणार का?


आयुष्याच प्रवास अजून आहे खूप दूर 

जाणिव नाही एकटे चालण्याची 

तुम्ही परत माझे बोट पकडून चालवणार का 

सांगा बर बाबा तुम्ही परतून माझ्यासाठी येणार का?


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational