Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Adv Vishakha Samadhan Borkar

Others

4.5  

Adv Vishakha Samadhan Borkar

Others

प्रश्न तिच्या अस्तित्वाचा

प्रश्न तिच्या अस्तित्वाचा

1 min
324


प्रश्न तिच्या अस्तित्वाचा सदैव मनात सलतो

न माहेर तिचे न सासर हक्काचे

जिथे तिथे तिला समाज दूर दूर लोटतो


आपलीच माणसं ती नातीही काळजातील

मग का भाव आज मनामध्ये ठसतो


लहानपणी वाटे ओझं, नाही जगणे सुखाचे

मुलगी न होण्यासाठी वाटेल ते करतो

मुलगी प्रेमाची मूर्ती मुलगी वात्सल्याची छाया

त्य अनमोल प्रेमाला जग का विसरतो


मुलगी प्रतीक त्यागाचे नका देऊ तिला दुःख

ती आभाळमाया जिथे अथांग सागरही हरतो


Rate this content
Log in