Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Romance

3  

Pallavi Udhoji

Romance

अपूर्ण मी तुझ्यामुळे आहे

अपूर्ण मी तुझ्यामुळे आहे

1 min
11.7Kजरी माझे हे आयुष्य असले

तरी त्यावर हक्क तुझाच आहे

जरी मी पूर्ण नसलो तरी

अपूर्ण जो आहे तो तुझ्यामुळे आहे


Rate this content
Log in