Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Haripriya C H

Inspirational

3  

Haripriya C H

Inspirational

പുകച്ചുരുളുകൾ

പുകച്ചുരുളുകൾ

1 min
11.6K


ഊതി വീർപ്പിക്കും പുകച്ചുരുളുകളെങ്ങും

ഊതി കെടുത്തുന്നതോ തൻ ജീവിതം.

മരണത്തെ മാടി വിളിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ

മരണക്കയങ്ങളിൽ മുങ്ങുന്നതോ പലർ.

ചുംബനം കൊതിച്ചൊരാ അധരങ്ങളെ ചുട്ടു_


പൊള്ളിക്കുന്നിതല്ലോ നിങ്ങളെന്നും.

നിൻ ചുണ്ടിനും ജീവിതത്തിന്നുമിടയിൽ 

ഊതിവീർപ്പിക്കുന്നതോ ഒരു തീ കനൽ.

കനലെരിഞ്ഞില്ലാതാക്കീടുന്നതോ

തൻ പ്രാണനെന്നറിഞ്ഞീടുക നിങ്ങൾ...


Rate this content
Log in

Similar malayalam poem from Inspirational