Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Inspirational

4  

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Inspirational

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ

1 min
294ಇದು ಭಾರತ ಇದು ಭಾರತ

ಇದುವೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ

ಪರತಂತ್ರದಂಧಕಾರ ಕಳೆದು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಳಕು ಹರಿದು

ನಳನಳಸುತಿಹ ನವಭಾರತ

ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ

ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವ ಬಿತ್ತಿ

ಅಹಿಂಸಾಧರ್ಮವ ಮೆರೆದ

ಮಹಾತ್ಮನ ನಾಡಿದು ಭಾರತ

ಇದುವೇ ಧನ್ಯ ಭಾರತ

ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿ

ದಿಕ್ತಟಗಳಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಿ

ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ

ಇದುವೇ ಹಿರಿದು ಭಾರತ

ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ

ದೇಶಭಕುತರ ಮೂಳೆ

ಮಜ್ಜ ರಕುತದ ಬುನಾದಿ

ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತ ಭಾರತ

ಇದುವೇ ಭವ್ಯ ಭಾರತ

ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ

ದಶಕಗಳೇಳು ಕಳೆದು

ಹೊಸ ಅಲೆಗಳು ತೇಲಿ ತೇಲಿ

ವಿಶ್ವಭೂಪಟದಿ ವಿರಾಜಿತ

ಇದುವೇ ನವ್ಯ ಭಾರತ

ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತRate this content
Log in

Similar kannada poem from Abstract