Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Joshi Studio Channel

Drama Inspirational Thriller


3  

Joshi Studio Channel

Drama Inspirational Thriller


ನನ್ನ ಬದುಕು

ನನ್ನ ಬದುಕು

1 min 179 1 min 179

ನನ್ನ ಬದುಕು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ,

ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ

ಈ ಬದುಕು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ್ರ.

ಈ ಹನಿಗವನ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಬಂದಿರುವುದು.Rate this content
Log in

More kannada poem from Joshi Studio Channel

Similar kannada poem from Drama