Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Inspirational

3.9  

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Inspirational

ನೀನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ನೀನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

1 min
22.8K


ಅಮ್ಮಾ ನೀನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ಬೇರೇನು ಬೇಕು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ


ನಗುವ ಕಲಿಸಿದೆ ನೀನು

ದುಃಖವ ಮರೆಸಿದೆ ನೀನು


ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು

ಕೈಯಿಡಿದು ನಡೆಸಿದೆ ನೀನು


ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎತ್ತಿದೆ

ಕುಗ್ಗಿದಾಗ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ.


ನನಗೆ ಉಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ

ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಗೆಟ್ಟಿದ್ದೆ

ನಾನು ಉಷಾರಾದಾಗ

ನೀನು ನಲಿದಾಡಿದ್ದೆ


ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮಾ

ನೀ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ತಾಯಿ

ನಿನೋಬ್ಬಳಿದ್ದರೆ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ

ನಾನೇ ರಾಣಿ, ನಾನೇ ಮಹಾರಾಣಿ.Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Inspirational