Vibhuti Desai

Romance

3  

Vibhuti Desai

Romance

જિંદગીની તરસ

જિંદગીની તરસ

1 min
49


હું અને રીના ખાસ બહેનપણી. રીનાના લગ્નમાં જાનૈયાની સરભરા કરવાનું કામ મને સોંપેલું. 

 અનાવિલ જ્ઞાતિ માનપાનનાં પૂરા આગ્રહી. સરભરામાં કોઈ કચાશ ન રહેવી જોઈએ એ જોવાની બહુ મોટી જવાબદારી મારે નિભાવવાની હતી. 

  હું બધાને પાણી આપીને જતી હતી, ત્યાં જ એક સોહામણા યુવકે રસ્તો રોકી, "આમ મને તરસ્યા છોડી ક્યાં ચાલ્યા? "પૂછનાર યુવકને જોતાં સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. બોલી જ ન શકી. તરત જ સ્વસ્થ થઈ જવાબ આપ્યો, "પાણી તો પીવડાવ્યું".

યુવકની હિંમત તો જુઓ, નજીક આવીને કહે, "જિંદગીની તરસ છીપાવવાની વાત કરું છું. " હું તો શરમાઈને ભાગી ગઈ. 


Rate this content
Log in

Similar gujarati story from Romance