Mariyam Dhupli

Tragedy

2  

Mariyam Dhupli

Tragedy

હું તારી રાહ જોઇશ

હું તારી રાહ જોઇશ

1 min
602


"હું તારી રાહ જોઇશ."

કોઈએ એને કહ્યું હતું. 

પણ રાહ ન જોઈ. 


અન્ય સાથે લગ્ન કરી લીધા.


એણે હતાશામાં જીવન ટૂંકાવી લીધું.


અન્ય કોઈ પણ દરરોજ ઘરથી નીકળતી વેળા એને અચૂક કહેતું હતું :

"બેટા, હું તારી રાહ જોઇશ."

અને એ આજે પણ એની રાહ જોઈ રહી છે.....


Rate this content
Log in

Similar gujarati story from Tragedy