Meena Mangarolia

Tragedy

1  

Meena Mangarolia

Tragedy

દહેજ

દહેજ

1 min
190


રુડી જાન આવી માંડવે. પોખણાં થયા વરરાજાના.

ત્યાજ અવાજ આવ્યો, ઊભા રહેજો. દહેજની વાત કરવાની રહી ગઈ.

દિકરીના માબાપના કાળજે પડી ફાળ..

દિકરીએ કહ્યું દહેજ લેનાર લાલચુ સાથે મારે નથી

પરણવું. દિકરીના બાપે કહ્યું મારી દિકરી સાથે હવે કોણ પરણશે?


Rate this content
Log in

Similar gujarati story from Tragedy