Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bhavini Rathod

Classics Inspirational

4  

Bhavini Rathod

Classics Inspirational

વળાંક

વળાંક

1 min
72


ન કવિ થવું છે, 

ન ઝળહળતો રવિ થવું છે,

છે ઈચ્છા એટલી જ,

સુખના સરવાળામાં વદી થવું છે.


મૃતપ્રાય પડી છે આત્મા, 

જીવંત ફરી થવું છે,

જળ છંટકાય લાગણીનું,

તો ફરી ખીલી જવું છે.


બહુ રોકી રાખી લાગણીને, 

હવે છુટ્ટી મૂકી દોડી જવું છે,

જીતરેખાનો મોહ નથી, 

જીવન રેખાને અડી જવું છે.


સીધા ચાલવાથી ક્યાંય નથી, 

પહોંચી શકાતું આ જગમાં,

બહુ વ્યર્થ ચાલતા રહ્યા, 

હવે પહેલા વણાંકે વળી જવું છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Classics