Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Chetan Gondalia

Drama

5.0  

Chetan Gondalia

Drama

દશેરા

દશેરા

1 min
387


સત્ય હું, અસત્ય હું,

પૂજ્ય હું, પરિત્યજ્ય હું,

નાદ હું, ઉન્માદ હું,

હું જ ભય 'ને અવસાદ હું,

હું જ પ્રકાશ હું જ અંધારું ઘોર.

વેરાન હું, 'ને હું જ વસવાટ

કલેશ હું, કલંક હું,

શૂન્ય હું, અનંત હું

પાતાળ-રસાતાળ હું,

અફાટ વ્યોમ હું,

હું હળાહળ, રસ-સોમ હું,

હું સંયમ, હું કામ,

હું રાવણ, હું જ રામ,

હું જ સળગવું પોતાને,

હું જ નાચું, હારી-ફીટીને

મારી જ વિજયગાથા વાંચું,

મારા તીરથી ખુદને જ ભસ્મ કરું,

પછી એ જ રાખથી

ઘડવૈયો બની ખુદ ને રચું,

તો દેવ શું,દાનવ શું, શું પાપ- પુણ્ય ..

કોનો વિજય, હાર કોની ?!

જયઘોષ મારો, તિરસ્કાર મારો,

હું અહં, હું વિનીત,

હું જ સીતા 'ને મારીચ ...

મોક્ષ હું, હું જ આત્મા પર પડેલા પહેરાં,

ખુદ માં ખુદ નું ચયન જ છે દશેરા !


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Drama