Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Purohit Divya

Inspirational

4  

Purohit Divya

Inspirational

આંગણે ઢોળાયેલ રત્નો

આંગણે ઢોળાયેલ રત્નો

1 min
23.4K


ઓસડ બધા ઘરમાં હતા ને જગ બહારે જાય છે,

ચમચી ભરેલી ઔષધોની ક્યાં અહી દેખાય છે ?


દોરડે બાંધી હકીકત ને અજાણ્યા થઈ હવે,

ધારણા ઘરની બધી ઘરને જ ક્યાં સમજાય છે ?


અન્નને ઔષધ બધું ફોગટ જવાના આર પર ને,

અન્નપૂર્ણા સમ લાગણી જો ક્યાંકથી વીંધાય છે.


વિસ્મય પમાડે વેરના વર્તન અહી અવળા અને,

ઢોળાય ને ઘરની દશા આખો મહી ભીંજાય છે.


માપવા વર્તન બધું કોને ગવાહી આપવી ?

જિંદગીથી જિંદગી પણ કેટલી મુંજાય છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Inspirational