Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Dr.Kondabathini Ravinder.

Drama


3  

Dr.Kondabathini Ravinder.

Drama


గుండె పాట

గుండె పాట

1 min 286 1 min 286

కులాలెన్ని ఉన్ననేమి

కూడి ఉన్నఒక్కటిరా

మతా లెన్ని ఉన్ననేమి

మనుషులంత ఒక్కటిరా!


చుక్కలెన్ని ఉన్ననేమి

చూడ నింగి ఒక్కటిరా

రాష్ట్రము లెన్నెన్ని ఉన్ననేమి

రాజధాని ఒక్కటిరా!


కిరణము లెన్నెన్ని ఉన్న

దివ్య దీప మొక్కటిరా

ఆన్నదమ్ము లెందరున్న

కన్నతల్లి ఒక్కటిరా


ఎల్ల లెన్ని ఉన్ననేమి

ఎడద లన్ని ఒక్కటిరా

గొంతు లెన్ని ఉన్ననేమి

గుండె పాట ఒక్కటిరా


Rate this content
Log in

More telugu poem from Dr.Kondabathini Ravinder.

Similar telugu poem from Drama