SATYA PAVAN GANDHAM

Drama


4  

SATYA PAVAN GANDHAM

Drama


అమ్మ ఒక వరం

అమ్మ ఒక వరం

1 min 550 1 min 550

పలికే తొలి పలుకు "అమ్మ"

తాకే తొలి స్పర్శ "అమ్మ"


ఒకప్పుడు,

తియ్యటి అమ్మ పిలుపుతో మొదలయ్యే ప్రతి వేకువ...

ఇప్పుడు,

"అమ్మ పిలుపు" అనే ఆలోచనతో మొదలవుతుంది.


కమ్మటి అమ్మ స్పర్శతో ముగిసే ప్రతి రేయి...

ఇప్పుడు,

"అమ్మ స్పర్శ" అనే ఊహతో ముగుస్తుంది.


అమ్మంటే రెండక్షరాల "తియ్యని పదం"

అమ్మంటే జన్మజన్మల "పుణ్య ఫలం"


Rate this content
Log in

More telugu poem from SATYA PAVAN GANDHAM

Similar telugu poem from Drama