Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସତୀତ୍ବ
ସତୀତ୍ବ
★★★★★

© Bhakta Malla

Abstract

1 Minutes   7.1K    7


Content Ranking

ସତୀତ୍ବ !!

କେଉଁଠି ଖୋଜୁଛ ??

ଶରୀରରେ,

ବକ୍ଷୋଜରେ ,

ନିମ୍ନ ନାଭି ତଳ --

ନିତମ୍ବରେ !!

ହଜିଛି ସେ -

ହୃଦୟର ଛାଇ,

ଏଯାଏ - ଯାହାକୁ ତୁମେ

ପାରିନାହିଁ ଛୁଇଁ ।।

କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଛ ତୁମେ

ଶରୀର ତାଆରି ,

ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମ କଳଙ୍କର ବୋଝ

ତା' ମୁଣ୍ଡେ ଉତ୍ତାରି ।।

ପାର ଯଦି ;

ଛୁଅଁ ଥରେ ହୃଦୟକୁ ତା'ର

ନୁହେଁ ତା' ଶରୀର,

କଳଙ୍କର ବୋଝଟିକୁ

ମୁଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ତାର ।।


ଶ୍ରଦ୍ଧା ର ସହ

ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ

18th Sept.2017.

ଶରୀର କଳଙ୍କ ବୋଝ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..