End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Reeta aparajeeta Mohanty

Abstract


4.9  

Reeta aparajeeta Mohanty

Abstract


ସେ ଓ ମୁଁ -ରୀତା

ସେ ଓ ମୁଁ -ରୀତା

1 min 182 1 min 182

ତୁମେ କୁହ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ମେଘ। ମୁଁ କୁହେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭସା ମେଘ । ମତେ ଓଦା କରିଦିଅ ସବୁବେଳେ। ଅନାମିକା

ସବୁବେଳେ ପ୍ରଗଳଭ କଥା କହୁଥିଲେ ଜମା ତାକୁ ରୋକି ହୁଏନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ। କେବେ ବି ନିଜ ମନ କଥା

ଖୋଲି କହିପାରେନି। ଏତେ ଭଲପାଇବା ଥିଲା ଆମ ଭିତରେ।

କେଜାଣି କଣ ହେଲା ? ହଟାତ ଦିନେ ସେ ମୋ ହାତ ଛାଡିଚାଲିଗଲl ଏବେ। ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଗଲାଣି।


Rate this content
Log in

More oriya story from Reeta aparajeeta Mohanty

Similar oriya story from Abstract