Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Aishwarya Mishra

Romance

2.4  

Aishwarya Mishra

Romance

ପୁଣି ଭିଜିବା ବର୍ଷାରେ

ପୁଣି ଭିଜିବା ବର୍ଷାରେ

1 min
184ଆ ! ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରିୟା ଥରେ

ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ରଖି ଦୂରେ

ହଜିଯିବା ପ୍ରେମ ଦୁନିଆଁରେ

ଆମେ ପୁଣି ଭିଜିବା ବର୍ଷାରେ ।


ରିମ୍ ଝିମ୍ ସୁରେ ଗୀତ ଗାଇ

ଦେଖ ବରଷା ଆସିଛି ଖୁସି ନେଇ

ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ ଯାଇଛି ଉଭେଇ

ଶୀତଳ ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ।


ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଆମ ସହରରେ

ବର୍ଷା ଆସିଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ

ସୁଗନ୍ଧିତ ମାଟି ବାସ୍ନାରେ

ଚଞ୍ଚଳା ଚପଳା ଆଲୋକରେ ।


ଧରଣୀ ହସେ ଆଜି ଆହ୍ଲାଦରେ

ବନ ଉପବନେ ପୀକ ନୃତ୍ୟରେ

ଧାନ କ୍ଷେତର ସବୁଜ ସ୍ଵାକ୍ଷରରେ

ଉଛୁଳା ନଦୀର ପ୍ଲାବନରେ ।


ସବୁ ଅଭିମାନ ରଖି ଦୂରେ

ଆ ! ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରିୟା ଥରେ

ଧରି ନେ' ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ

ପୁଣି ଭିଜିବା ଆମେ ବର୍ଷାରେ ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Romance