Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Swarnalata Pati

Tragedy Classics Inspirational


3  

Swarnalata Pati

Tragedy Classics Inspirational


ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା

ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା

1 min 11.7K 1 min 11.7K

ପଥହୁଡା ହେ ନଈମାନେ

ଆସ ଘର କରିବା ଛାତିର ଅଗଣାରେ

ସାଇଁ ସାଇଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ

ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଶବ୍ଦ ନେଇ ଆସ

ଗଢିିିବା ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। 

ନିଜକୁ ଜଖମ କରିିବାନି

ସମୟକୁ ଭାାଙ୍ଗିିିରୁଜି ଖତମ କରିିିବାନି

ଧୂଆଁ କରିିିବାନି ଜୀବନକୁ

ଔଷଧ ଦେବା ଅଜଣା ଘାଆରେ

ନିଛାଟିଆ କରିବାନି ଘରକୁ

ନିସାଛାଡି ସୁନାପିଲା ହେବା

ନିଜକୁ ଚିିିହ୍ନିବାର ସବୁଠୁ ମହାାନ୍ କାମଟା

ଆଜିିିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 


Rate this content
Log in

More oriya poem from Swarnalata Pati

Similar oriya poem from Tragedy