Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Liza🤥 Senapati

Tragedy


4.2  

Liza🤥 Senapati

Tragedy


ମୁଁ ହସର ମାଲିକ୍

ମୁଁ ହସର ମାଲିକ୍

1 min 23.4K 1 min 23.4K

ମୁଁ କଳାକାର ଏକ,

କଳା ମୋର ସଭିଙ୍କ ହସ,

ହସି ହସେଇବା ଧର୍ମ ମୋର,

କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ 

ଆଖିରେ ମୋ ଲୁହ।

କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜୋକର,

ଛାତିରେ କୋହ ସାଇତି

ହସିବା ଯାଇଚି ଶିଖି,

ସଭିଙ୍କୁ ସିନା ହସାଏ ମୁଁ,

ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ହସିନାହିଁ,

ମନଭରି କେବେ କାନ୍ଦି ମୁଁ ନାହିଁ,

ମୁଁ ନୁହେଁ କାହା ଆପଣାର,

ହେଲେ ସଭିଏଁ ମୋ ନିଜର।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Liza🤥 Senapati

Similar oriya poem from Tragedy